Bel me terug

Bel me terug

Laat je telefoonnummer achter, en wij bellen je terug.

60 jaar Nationale Boomfeestdag!

Op 22 maart viert Stichting Nationale Boomfeestdag zijn 60ste verjaardag in Maastricht. De stichting streeft naar een groene, gezonde wereld voor, door en met kinderen, zodat zij het belang van bomen en natuur leren kennen. De Stichting wil bovendien een bijdrage leveren aan duurzame houtkap en betrekt daarom ook de houtverwerkingsindustrie bij hun plannen. 

Op 22 maart viert Stichting Nationale Boomfeestdag zijn 60ste verjaardag in Maastricht. Het thema van de Boomfeestdag is ‘Bomen Verbinden’. Hier is voor gekozen omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat het verdrag van Maastricht is getekend. Daarmee werd de Europese Unie een feit. EU- lidstaten worden daarom uitgenodigd om samen met de kinderen een boom te planten. Ook verwijst het thema naar de partnersteden waarmee veel gemeenten verbonden zijn. Maastricht heeft bijvoorbeeld een stedenband met Koblenz in Duitsland. Het wordt daarom gestimuleerd om zoveel mogelijk kinderen samen met kinderen uit Koblenz bomen te laten planten.

Oprichting

In 1957 werd de stichting opgericht door Staatsbosbeheer, die nog steeds als moederorganisatie fungeert. Doel van de stichting is om een bijdrage te leveren aan een groene, gezonde wereld voor, door en met kinderen. Elk jaar planten zo’n 115.000 kinderen 200.000 bomen op Nationale Boomfeestdag, inmiddels zijn dat er in totaal 10 miljoen bomen. Zo leren de kinderen wat het belang is van bomen en natuur voor hun eigen toekomst. Ook wil de Stichting benadrukken dat kappen niet altijd slecht hoeft te zijn, als het hout maar uit goed beheerde bossen komt en er gecompenseerd wordt. De houtverwerkingsindustrie wordt er om deze redenen ook nauw bij betrokken.

Actieplan Bos & Hout

Vorig jaar oktober werd het actieplan Bos & Hout gepresenteerd en ondertekend door Premier Rutte en staatssecretaris Dijksma (milieu). De Stichting was daarbij aanwezig om mee te praten, te ondertekenen, maar ook iets concreets te doen. Voor 5 euro kon iedere bezoeker een boom kopen om zijn/haar deelname aan de top klimaatneutraal te maken. Deze bomen worden op 22 maart gepland in het KlimaattopBos in Flevoland dat de Stichting samen met Staatsbosbeheer heeft aangeboden aan de Klimaattop. Daarmee worden de eerste hectares van de 100.000 ha uit het Actieplan daadwerkelijk gerealiseerd!